VÝKOPOVÉ A ZEMNÉ PRÁCE OD StaMi ®


- komplexné služby v oblasti výkopových a zemných prác.

  • Výkopy a hĺbenie pre bazény, jazierka a žumpy,
  • výkopy kanalizácií,
  • úpravy terénov,
  • výkopy a hĺbenie základov rodinných domov,
  • výkopy pre inžinierske siete,
  • odvoz / dovoz materiálu,
  • búracie práce.